dfe39df137b40a1b5cfe854f5f002e5a - 27/07/2016 - 16:09

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, februari 15, 2016
KB tot wijziging van het KB van 23 juni 2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand
Inwerkingtreding op 9 april 2016
water
water (oppervlaktewater)
water (zee)
water-afvalwater
Ook beschikbaar in: Frans