dfc8784cdae0e15232bdd3d46f877e30 - 19/04/2017 - 16:57

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, juli 12, 2012

BBR tot wijziging van het besluit van 4 september 2008 tot vaststelling van de lijst met inrichtingen van openbaar nut waarvoor de milieuattesten en -vergunningen door het Brussels instituut voor milieubeheer worden afgeleverd

Inwerkingtreding op 5 augustus 2012

algemeen
vergunning
ingedeelde inrichting
Leefmilieu Brussel (BIM)
Ook beschikbaar in: Frans