2700f26ae3763c8c68856f70ab33fc12 - 22/01/2016 - 15:00

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
woensdag, juli 29, 2015
Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 juli 2005 betreffende de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed en tot oprichting van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting
Inwerkingtreding onbepaald
planning
Ook beschikbaar in: Frans