2700f26ae3763c8c68856f70ab33fc12 - 22/01/2016 - 15:00

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
woensdag, juli 29, 2015
Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 juli 2005 betreffende de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed en tot oprichting van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting
Inwerkingtreding onbepaald
planning
Ook beschikbaar in: Frans