d82ea9cff741f01e67d6091003e8b57b - 26/04/2017 - 10:59

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, december 17, 2009

BBR tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen

Opgeheven bij BBR van 8 oktober 2015 tot vaststelling van de interventienormen en sanerings normen

Inwerkingtreding op 1 januari 2010

bodem
water
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
PCB/PCT
VOS/oplosmiddel
water-grondwater
Ook beschikbaar in: Frans