d82ea9cff741f01e67d6091003e8b57b - 26/04/2017 - 10:59

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, december 17, 2009

BBR tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen

Opgeheven bij BBR van 8 oktober 2015 tot vaststelling van de interventienormen en sanerings normen

Inwerkingtreding op 1 januari 2010

bodem
water
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
PCB/PCT
VOS/oplosmiddel
water-grondwater
Ook beschikbaar in: Frans