50335a1fbfe0a883e164d06e152c9638 - 19/08/2016 - 14:41

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, juni 9, 2016
HJEU. Arrest van het Hof.
Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ; milieu ; afvalstoffen ; overbrengingen ; verordening (EG) nr. 1013/2006 - Artikel 2, punt 35, onder g) ; illegale overbrenging ; vermelding van onjuiste of inconsistente informatie op het in bijlage VII bij die verordening opgenomen document ; artikel 50, lid 1 ; sancties in geval van schending van de bepalingen van die verordening ; evenredigheid
(2016/C 296/17). ​Procestaal: Hongaars
afval
inbreuk
Ook beschikbaar in: Frans