c9c993039b4c3ac9f42ae86b6581cf49 - 14/12/2016 - 11:07

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, december 12, 2016
Verordening (EU) 2016/2235 tot wijziging van bijlage XVII bij verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft bisfenol A 
Entrée en vigueur le 2 janvier 2017
producten
productnormen
Ook beschikbaar in: Frans