c90317f703bdba3e6e88231e7b545d49 - 19/09/2016 - 15:28

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, juni 30, 2016
Grondwettelijk hof. Uittreksel uit arrest nr. 103/2016
Prejudiciële vraag ; artikel 58 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems
bodem
Grondwettelijk hof
Ook beschikbaar in: Frans