2f15bd06e16540871e3bd7b3688307b5 - 24/03/2017 - 09:01

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
woensdag, januari 27, 2016
Grondwettelijk hof. Uittreksel uit arrest n°12/2016
Beroep tot vernietiging ; ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 3 april 2014 tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen en tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, ingesteld door Olivier Galand en door de vzw « Inter-Environnement Bruxelles » en anderen ; gedeeltelijke annulatie
energie
straling
Grondwettelijk hof
niet-ioniserende straling
beroep
Ook beschikbaar in: Frans