ec9aecf0d19670fe4bc652de72160f5b - 09/01/2017 - 09:17

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, december 23, 2016
BBH houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Schaarbeek voor de goederen gelegen Haachtseststeenweg 366 en Jerusalemstraat 41 tot 47, te 1030 Schaarbeek
Inwerkingtreding op 2 januari 2017
 
planning
onteigening_besluit
Ook beschikbaar in: Frans