c177a43aec4b13b5312de45ee747a49c - 24/08/2016 - 15:20

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, juli 7, 2016
BBR houdende wijziging van het besluit van de BBR van 15 december 2011 betreffende de erkenning van de bodemverontreinigingsdeskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaannemers
Inwerkingtreding op 13 augustus 2016 en 1 january 2017
 
bodem
uitbatingsvoorwaarden
benzinestation
brandstof
formulier
ingedeelde inrichting
LPG
Ook beschikbaar in: Frans