c09c7beda76a2c4de646feb27c425c94 - 27/01/2017 - 15:07

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, januari 20, 2017
Verordening 2017/128 tot wijziging van verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer 
Inwerkingtreding op 29 januari 2017
fauna en flora
groenruimte
Ook beschikbaar in: Frans