bcd550ae71bdbc0c4bd2e66ea3b64da2 - 02/02/2017 - 12:17

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, februari 1, 2017
Verordening (EU) 2017/172 van 1 februari 2017 tot wijziging van verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft parameters voor de omzetting van dierlijke bijproducten in biogas of compost en voorwaarden voor de invoer van voeder voor gezelschapsdieren en voor de uitvoer van verwerkte mest 
Inwerkingtreding op 22 februari 2017

 
energie
biobrandstof
Ook beschikbaar in: Frans