ba6f7a5d17a588634b5f1896feecc603 - 27/07/2016 - 16:41

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, april 14, 2016
Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap en van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Gedeeltelijke inwerkingtreding op 24 mei 2014 ; gedeeltelijke inwerkingtreding te bepalen door de Regering en uiterlijk op 1 juni 2016
mobiliteit
Ook beschikbaar in: Frans