ba6848788d47a9d4cf31c26f1fd09a1a - 20/04/2017 - 09:15

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, mei 10, 2012

Ordonnantie betreffende de afstemming van de milieuwetgeving op de richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht

Inwerkingtreding op 2 juni 2012

afval
bodem
fauna en flora
geluidshinder
informatie
lucht
mobiliteit
sanctie
straling
vergunning
water
beroep
dier
gevaarlijke stof
groenruimte
inbreuk
ingedeelde inrichting
Leefmilieu Brussel (BIM)
milieueffecten
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
water (oppervlaktewater)
water-afvalwater
water-drinkwater
water-grondwater
Ook beschikbaar in: Frans