ba6848788d47a9d4cf31c26f1fd09a1a - 20/04/2017 - 09:15

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, mei 10, 2012

Ordonnantie betreffende de afstemming van de milieuwetgeving op de richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht

Inwerkingtreding op 2 juni 2012

afval
bodem
fauna en flora
geluidshinder
informatie
lucht
mobiliteit
sanctie
straling
vergunning
water
beroep
dier
gevaarlijke stof
groenruimte
inbreuk
ingedeelde inrichting
Leefmilieu Brussel (BIM)
milieueffecten
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
water (oppervlaktewater)
water-afvalwater
water-drinkwater
water-grondwater
Ook beschikbaar in: Frans