aabfb11b566577cd6b5b179d4597cae5 - 31/03/2017 - 15:32

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, oktober 6, 2016
BBR houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing 
Inwerkingtreding op 10 november 2016
lucht
energie
BWLKE
Ook beschikbaar in: Frans