b640d68473472c4889a8b97a0bfeb93a - 11/04/2016 - 13:48

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, december 3, 2015
BBR tot wijziging van artikel 3, § 2, tweede lid van het BBR van 30 januari 2014 betreffende de coördinatie van de bouwplaatsen op de openbare weg
Inwerkingtreding op 25 december 2015
mobiliteit
mobiliteit
werven
Ook beschikbaar in: Frans