b3b09861ec33442b61784095d3ff8cc0 - 13/03/2017 - 09:22

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
woensdag, november 9, 2016
KB houdende de toekenning van een financiële bijdrage door de Belgische federale overheid aan het African Elephant Fund beheerd door het Milieu Programma van de Verenigde Naties (UNEP) ter bescherming van de Afrikaanse olifant
Inwerkingtreding op 11 february 2017
fauna en flora
toelage
Ook beschikbaar in: Frans