b3b09861ec33442b61784095d3ff8cc0 - 13/03/2017 - 09:22

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, november 9, 2016
KB houdende de toekenning van een financiële bijdrage door de Belgische federale overheid aan het African Elephant Fund beheerd door het Milieu Programma van de Verenigde Naties (UNEP) ter bescherming van de Afrikaanse olifant
Inwerkingtreding op 11 february 2017
fauna en flora
toelage
Ook beschikbaar in: Frans