b146bb2f8fcb452823a680483857ee9e - 25/04/2016 - 10:20

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
donderdag, februari 18, 2016
Grondwettelijk hof. Uittreksel uit arrest n°25/2016
Beroep tot vernietiging ; ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu alsook andere wetgevingen inzake milieu, en tot instelling van een Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid ; gedeeltelijke annulatie

 
afval
bodem
geluidshinder
lucht
sanctie
vergunning
water
beroep
Grondwettelijk hof
inbreuk
Ook beschikbaar in: Frans