ae295d9de5e8def4fa413a614165d271 - 10/10/2016 - 17:48

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, oktober 7, 2016
Verordening (EU) 2016/1785 tot wijziging van de bijlagen II en III bij verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cymoxanil, fosfaan en fosfidezouten en natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat en natrium-p-nitrofenolaat in of op bepaalde producten 
Inwerkingtreding op 28 october 2016
producten
productnormen
Ook beschikbaar in: Frans