c21531fb77c129fb9e0f8e9ea4435b22 - 07/11/2016 - 17:17

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, november 4, 2016
Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1927  betreffende templates voor monitoringplannen, emissieverslagen en conformiteitsdocumenten uit hoofde van verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer 
Inwerkingtreding op 25 november 2016
lucht
klimaat
Ook beschikbaar in: Frans