9f5a83e7c46255b0988921d3f0d93d8e - 10/03/2017 - 10:10

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, december 23, 2016
Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017
Inwerkingtreding op 1 januari 2017
algemeen
financiën
asbest
Brussel
BWRO
toelage
Ook beschikbaar in: Frans