9f5a83e7c46255b0988921d3f0d93d8e - 10/03/2017 - 10:10

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, december 23, 2016
Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017
Inwerkingtreding op 1 januari 2017
algemeen
financiën
asbest
Brussel
BWRO
toelage
Ook beschikbaar in: Frans