24198346a0f46235203695aba100d645 - 25/04/2017 - 16:08

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, november 24, 2011

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu

Inwerkingtreding op 7 december 2011

lucht
geluidshinder
water
fauna en flora
vergunning
straling
sanctie
bodem
milieuovereenkomst
inbreuk
Ook beschikbaar in: Frans