9ec534462811acee43c63b308cd7eb54 - 13/01/2016 - 14:36

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
dinsdag, november 17, 2015
Grondwettelijk Hof. Uittreksel
Prejudiciële vraag ; ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering
huisvesting
planning
beroep
Grondwettelijk hof
onteigening
stadsvernieuwing
Ook beschikbaar in: Frans