9daeb81a4a4ac29dea11d931da786c22 - 25/04/2017 - 16:58

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, juli 8, 2010

BBR tot vaststelling van de type-inhoud van het risicobeheersvoorstel, van het saneringsvoorstel en van het beperkt saneringsvoorstel

Inwerkingtreding op 1 januari 2010

bodem
water
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
PCB/PCT
VOS/oplosmiddel
water-grondwater
Ook beschikbaar in: Frans