9d3bd33c6b8b9fd356586b16c0ff75f0 - 28/11/2016 - 17:30

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
donderdag, september 22, 2016
Gedelegeerde verordening (EU) 2016/2072 betreffende de verificatieactiviteiten en accreditatie van verificateurs krachtens verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer 
Inwerkingtreding op 16 december 2016
energie
lucht
klimaat
Ook beschikbaar in: Frans