9cdf9c95c06a6e32bbf37ce729192995 - 25/08/2016 - 17:23

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, augustus 25, 2016
Grondwettelijk hof uittreksel uit arrest nr. 73/2016 van 25 mei 2016
Rolnummers : 6166 en 6167. In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 7, § 1, van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, gesteld door de Vrederechter van het kanton Elsene.
huisvesting
onteigening
Ook beschikbaar in: Frans