9cdf9c95c06a6e32bbf37ce729192995 - 25/08/2016 - 17:23

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, augustus 25, 2016
Grondwettelijk hof uittreksel uit arrest nr. 73/2016 van 25 mei 2016
Rolnummers : 6166 en 6167. In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 7, § 1, van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, gesteld door de Vrederechter van het kanton Elsene.
huisvesting
onteigening
Ook beschikbaar in: Frans