9ae95266d9b6369f89372f654ccb5931 - 22/03/2017 - 09:28

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
maandag, december 5, 2016
MB houdende uitvoering van het BBR van 17 december 2015 houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren
Inwerkingtreding op 29 december 2016
huisvesting
planning
Ook beschikbaar in: Frans