558a24c33f4881abb0fcf4a07162cf4f - 25/08/2015 - 12:18

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
donderdag, juni 25, 2015
Grondwettelijk Hof. Uittreksel uit arrest nr. 134/2012
Vordering tot uitlegging van het arrest nr. 134/2012 van 30 oktober 2012 ; ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu ; verwerping
geluidshinder
sanctie
Grondwettelijk hof
inbreuk
Ook beschikbaar in: Frans