0bbafd4b11a49c5af1f48ae4dd339a4e - 23/03/2017 - 11:31

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, mei 26, 2016
MB tot vaststelling van de aanwijzing van de beambten of personen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan (GBP) houdende de gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan
planning
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
publiekrechtelijke rechtspersonen
GBP
Ook beschikbaar in: Frans