94eb54c33a4a27ec3d882f556f036e56 - 29/03/2017 - 15:55

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, december 7, 2016
Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie
Inwerkingtreding op 24 december 2016
energie
kernenergie
Ook beschikbaar in: Frans