912bc603345a3552b47f05620349d8b2 - 15/03/2017 - 11:08

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
woensdag, december 21, 2016
MB tot wijziging van het MB van 6 mei 2014 houdende uitvoering van bijlagen V, IX en X van het besluit van de BBR van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen
Inwerkingtreding op 28 januari 2017
energie
bouw/gebouw
elektriciteit
EPB
koeling (CFK/HCFK/HFK)
verwarming
Ook beschikbaar in: Frans