9109246bb919fe8bca936e684f9d51e7 - 27/07/2016 - 16:31

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, maart 3, 2016
BBR betreffende de ordonnantie van de toegang tot milieu-informatie en tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding die verschuldigd is voor het ontvangen van een kopie van een document met milieu-informatie in de zin van de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie en tot informatie betreffende de ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Inwerkingtreding op 12 juni 2016
informatie
Ook beschikbaar in: Frans