4c99cec9f394be22ed9264f88b1e182b - 29/08/2016 - 10:17

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, augustus 25, 2016
Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1426 van de Commissie tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof ethofumesaat overeenkomstig verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot wijziging van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie 
Inwerkingtreding op 15 september 2016
productnormen
producten
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans