48bdfa7a788dd244c7c9091d89be0799 - 21/03/2017 - 17:30

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
vrijdag, oktober 28, 2016
KB tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2016 aan het programma voor biociden van de OESO
Inwerkingtreding op 2 februari 2017
financiën
toelage
Ook beschikbaar in: Frans