8a66a282149dfdd2c320fda056cc00cf - 03/08/2016 - 11:07

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, december 15, 2011

BBR betreffende de erkenning van de bodemverontreinigings-deskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaannemers

Gewijzigd bij BBR houdende wijziging van het besluit van de BBR van 15 december 2011 betreffende de erkenning van de bodemverontreinigingsdeskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaannemers
Inwerkingtreding op 13 augustus 2016 en 1 january 2017

bodem
uitbatingsvoorwaarden
benzinestation
brandstof
formulier
ingedeelde inrichting
LPG
Ook beschikbaar in: Frans