86d3c357e9ad0b50943ff21e5953a721 - 27/04/2017 - 09:33

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, juli 10, 2008

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's, de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met het oog op de participatie van het publiek aan beslissingsprocedures die betrekking hebben op het leefmilieu of die een impact hebben op het leefmilieu

Inwerkingtreding op 16 augustus 2008

informatie
vergunning
milieueffecten
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
Ook beschikbaar in: Frans