800e234d3dc3b1514e3b7ca244d98c14 - 03/10/2016 - 13:59

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, juli 21, 2016
Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wat betreft de wijziging van het systeem voor de toekenning van groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd overeenkomstig artikel 6, de financiering van de onderzeese kabel en de productieafwijking
Inwerkingtreding op 6 ocktober 2016
 
energie
energie (markt/distributie)
Ook beschikbaar in: Frans