7d7149d58d14086aaed2aed20db47827 - 20/04/2017 - 16:08

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
woensdag, december 29, 2010

Wet houdende diverse bepalingen (I)
Titel VII. Hoofdstuk 1. Identificatie- en registratieverplichting bij de aankoop van oude metalen en edele metalen (art. 69-71)
Titel VIII. Hoofdstuk 2. Wijzigingen van de Wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid (art. 79-83)
Titel VIII. Hoofdstuk 3. Wijziging van de
Wet van 30 juli 2010 tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (art. 84)
Titel IX. Hoofdstuk 1. Milieu en mobiliteit. Wijzigingen van de
Wet van 18 februari 1969 en van de wet van 21 juni 1985 met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (art. 85-87)
Titel XVI. Hoofdstuk 1. Wijzigingen van de
Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales (art. 174-175)
Titel XVI. Hoofdstuk 2. Bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen krachtens de
wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (art. 176-177)

Inwerkingtreding op 10 januari 2011

afval
bodem
duurzame ontwikkeling
energie
fauna en flora
financiën
lucht
producten
productnormen
sanctie
straling
water
asbest
belastingen
benzinestation
bestrijdingsmiddel
brandstof
dier
elektriciteit
energie (markt/distributie)
gas
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
GGO/GGM
groenruimte
inbreuk
industrieel ongeval
ingedeelde inrichting
ioniserende straling
kernenergie
klimaat
koeling (CFK/HCFK/HFK)
LPG
nuttige toepassing
POP
verbrandingsinstallatie
verpakking
VOS/oplosmiddel
water-afvalwater
water-drinkwater
Ook beschikbaar in: Frans