79fb72d1715aeca46778c9d4d8dbf07b - 21/12/2015 - 13:41

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, oktober 22, 2015
Grondwettelijk Hof. Uittreksel uit arrest nr. 149/2015
Prejudiciële vraag ; artikelen 12 en 14 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen, zoals van toepassing op de aanslagjaren 1995 en 1996, gesteld door de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel ; schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet
 
financiën
Grondwettelijk hof
Ook beschikbaar in: Frans