cc4a3dcb3faba0721afbb23c7fa23424 - 23/03/2017 - 14:57

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
vrijdag, oktober 28, 2016
Wet tot inzake de wijze van toepassing van verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van verordening (EG) nr. 842/2006 en verordening (EU) nr. 525/2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van beschikking nr. 280/2004/EG
Inwerkingtreding op 28 novembre 2016  
lucht
klimaat
Ook beschikbaar in: Frans