77d0f51d438c32ca8ecefe258285ad8e - 20/04/2017 - 13:48

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, december 9, 2010

BBR betreffende de veilige opslag van metallisch kwik en van andere kwikverbindingen en -mengsels

Inwerkingtreding op 8 mei 2011

bodem
producten
water
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
ingedeelde inrichting
water-grondwater
Ook beschikbaar in: Frans