b651d14cb3fabd7baf490f9940e56874 - 09/01/2017 - 17:24

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
donderdag, oktober 27, 2016
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-290/15.
Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State - België; Patrice D’Oultremont e.a./Waals Gewest; prejudiciële verwijzing ; beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s ; richtlijn 2001/42/EG ; artikel 2, onder a), en artikel 3, lid 2, onder a) ; begrip „plannen en programma’s” ; bij regelgevend besluit vastgestelde voorwaarden voor de installatie van windmolens ; bepalingen betreffende met name maatregelen inzake veiligheid, controle, herstel van de locatie in de oorspronkelijke toestand en zekerheidstelling alsook normen inzake het geluidsniveau die zijn gedefinieerd naargelang de bestemming van de gebieden
geluidshinder
energie
Ook beschikbaar in: Frans