2647b9d94fb28c1ac7a7d2e634d3d433 - 29/03/2017 - 15:28

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, december 29, 2016
Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
Inwerkingtreding op 25 december 2016
energie
energie (markt/distributie)
kernenergie
Ook beschikbaar in: Frans