0e12647970927149d997f32db31810e4 - 19/10/2015 - 17:08

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, september 17, 2015
BBR tot wijziging van het besluit van de BBR van 2 oktober 2014 betreffende personen gemachtigd om de partijen te horen in overeenstemming met artikel 56 van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems
Inwerkingtreding op 16 oktober 2015
bodem
beroep
Ook beschikbaar in: Frans