7422f9e5203bf94e29a4721b98ed31ee - 25/04/2017 - 10:33

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, maart 24, 2016
Ordonnantie houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de wegfiscaliteit van zware voertuigen. Rechtzetting
Inwerkingtreding op 1 april 2015
financiën
mobiliteit
Ook beschikbaar in: Frans