70e6dd9fde4bb3c6efcfdaa49a476800 - 29/07/2016 - 09:02

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, november 27, 2014

BBR tot wijziging van artikel 24, § 2, van het besluit van de BBR van 28 november 2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage
Inwerkingtreding op 1 februari 2015

financiën
informatie
toelage
Ook beschikbaar in: Frans