daea62b885300bbaf95b9e794ee274ce - 22/03/2017 - 17:01

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
donderdag, januari 21, 2016
Grondwettelijk hof. Uittreksel uit arrest nr. 8/2016
Beroep tot vernietiging ; de artikelen 3, 4, 8, 19, 23 en 41 tot 46 van de wet van 8 mei 2014 houdende diverse bepalingen inzake energie, ingesteld door de Vlaamse Regering ; gedeeltelijke annulatie

 
uitbatingsvoorwaarden
water
energie
fauna en flora
Grondwettelijk hof
water (zee)
energie (markt/distributie)
fauna en flora
gas
beroep
Ook beschikbaar in: Frans