4b0c1c67a312736b196e171c5b3df56f - 24/03/2017 - 08:57

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
vrijdag, maart 25, 2016
MB waarbij verzoeken ontvankelijk worden verklaard die gebaseerd zijn op artikel 10/1 van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en op artikel 32, lid 2, van de wet van 29 juni 2014 tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie
Inwerkingtreding op 15 april 2016
energie
straling
kernenergie
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans