1d925e4c36e9d5f5a755b3b3f6964cba - 29/08/2016 - 10:15

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, augustus 9, 2016
Verordening  (EU) 2016/1355 van de Commissie tot wijziging van bijlage II  bij verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat thiacloprid betreft
Inwerkingtreding op 11 augustus 2016
         
productnormen
producten
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans