6651aa92603e9cd08f2e8c5526609be9 - 08/02/2016 - 15:43

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
zondag, juni 7, 2015
KB houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.800 euro aan de vzw "Brusselse Raad voor het Leefmilieu"
Inwerkingtreding op 15 februari 2016
duurzame ontwikkeling
financiën
informatie
toelage
Ook beschikbaar in: Frans